SS TEE OS A.F. AUTHORIZED/WHITE/YELLOW(HMAS22-029)

HERON PRESTON