SS TEE OS A.F. AUTHORIZED/BLACK/YELLOW(HMAS22-030)

HERON PRESTON